Editorial · essay · Opinion

Morals: The Lost Treasure

Our morality sinks upon the arising of mankind. This is the treasure we need to find.

Advertisements
Editorial · Non-Fiction · Opinion

Pagpag {Filipino}

Note: This entry was originally posted on 20 October 2014. MAY KASABIHAN: UPANG mas mapag-aralang mabuti ang isang usapin o isyu, nararapat na tingnan ito sa magkabilang panig. Sa unang banda, makikita natin ang bahagyang pagtaas ng ekonomiya ng bansa, unti-unting pag-unlad ng turismo, pagbaba ng bilang ng welga/rally/strike, pagsaaayos ng ilang mga kalsada ng Maynila,… Continue reading Pagpag {Filipino}

Editorial · Non-Fiction · Opinion

Bukas na Darating {Filipino}

Note: This entry was originally posted on 2 October 2014 and has been reposted on 3 August 2015. ILANG BUWAN NA lamang para sa aming mga 4th year ang nalalabi sa paaralang ito. Isa sa mga karapatan ng mga tulad naming mag-aaral lalo na sa hayskul ang makatapos at makapagpatuloy sa kolehiyo upang kuhanin ang… Continue reading Bukas na Darating {Filipino}

Editorial · Non-Fiction · Opinion · Science and Technology

Illusionary Hiatus

Note: This entry was originally posted on 8 February 2014. A NEW STUDY may cast some light on the most controversial parts of the current global warming debate. The problem is frequently featured in headlines as a question, “Has Global Warming Stopped?” The short answer is and has always been “no”, it hasn’t stopped. Not… Continue reading Illusionary Hiatus

Editorial · Opinion

Asikaso Muna, Hindi Asikot Muna {Filipino}

Note: This entry was originally posted on 23 September 2013. “HELLO MA’AM, SIR, how may I help you?”  Maraming mga tao ang nakakaranas ng kawalang asikaso sa mga tanggapan ng pamahalaan ngunit nagsasawalang-kibo na lamang. Ang pagsasawalang-kibong ito ay hindi makakatulong sa lipunan upang mas mapabuti ang pagsisilbi ng mga tao sa ating gobyerno. Ang… Continue reading Asikaso Muna, Hindi Asikot Muna {Filipino}

Editorial · Opinion · Science and Technology

Indomitable Dystopia

During the 20th century, I am pretty sure these were the things scientists imagine for the new millennium: flying cars, hologram phones, mind-controlled robots, teleportation device, and a world which resembles that of Today Land in Meet the Robinsons. I know you can google the aforementioned movie to know. What people thought during those decades was not impossible, I… Continue reading Indomitable Dystopia