Editorial · Opinion

Asikaso Muna, Hindi Asikot Muna {Filipino}

Note: This entry was originally posted on 23 September 2013.


“HELLO MA’AM, SIR, how may I help you?” 

Maraming mga tao ang nakakaranas ng kawalang asikaso sa mga tanggapan ng pamahalaan ngunit nagsasawalang-kibo na lamang. Ang pagsasawalang-kibong ito ay hindi makakatulong sa lipunan upang mas mapabuti ang pagsisilbi ng mga tao sa ating gobyerno. Ang ganitong gawain ay dapat matuldukan na.

Sa pamamagitan ng maayos na pakikipag-ugnayan at pagbibigay ng mungkahi, makatutulong ang mga mamamayan sa pagpapatupad ng mabuting serbisyo ng mga sangay ng gobyerno.

Noong Oktubre, ang Kagawaran ng Edukasyon ay nagbaba ng kautusan sa pamamagitang DepEd Memorandum No. 165 S. 2013 sa lahat ng pampublikong paaralan ng elementarya at sekundarya kaugnay sa maayos na serbisyo sa mga mag-aaral at mga magulang. At ito ay tinawag na Citizen’s Charter.

Ang Citizen’s Charter ay nagtatakda ng mga sumusunod: a) agarang pagbibigay serbisyo sa dumadating na mga magulang sa paaralan, b) paglalagay ng mga paskil sa harap ng mga tanggapan upang agad na malaman ang mga gagawin para makuha ang kinakailangan, at c) malaman kung may iba pang dokumento na dapat ipresenta o ipakita at kung may kailangang bayaran.

Sa aming palagay, ang Citizen’s Charter ay isang napakagandang simulain para sa pagtutulungan ng mga guro, mag-aaral, at mga magulang para sa mas lalong ikabubuti ng serbisyong naibibigay ng gobyerno sa ating mamamayan. Halimbawa, ang mga pamamaraan ng pag-eenrol ay agad na makikita sa tanggapan ng ating eskwelahan sa pagsisimula pa lamang ng panuruuan. Sa harap naman ng silid-aklatan, agad namang makikita ang mga pamamaraan kung paano manghiram at magsauli ng aklat. Ang mga magulang naman na dumarating ay agad na binibigyang pansin at tinutugunan ang pangangailangan.

Ito ang tamang asikaso. Asikaso Muna, hindi Asikot Muna.

Sa isang banda, ang mga pamamaraang ito ay tungkuling ipatupad ng mga guro at mga tagapamanihala sa paaralan. Sa kabilang bahagi naman, tungkulin ng mga mag-aaral na sundin ang mga hakbang na ito. Magkatulong namang inoobserbahan ng mga guro at mag-aaral, kasama ng mga bumibisitang magulang kung nasusunod at natutupad ang mga hakbang na ito. Kung ang mga gawaing ito ay magpapatuloy sa paaralan at sa iba pang ahensya ng pamahalaan, malaki ang maitutulong nito sa pag-unlad ng ating bayan.

­-fin-

(ang artikulong ito ay matatagpuan din sa Hunyo-Nobyembre 2013 ng Ang Batis, ang opisyal na pahayang Filipino ng Baco National High School)

Advertisements

3 thoughts on “Asikaso Muna, Hindi Asikot Muna {Filipino}

  1. They used to have the slogan in government offices, mamamayan muna hindi mamaya na, pero sad to say, hanggang ngayon ay mabagal pa rin at wala sa ayos ang serbisyo sa ilang tanggapan. At least, they are making an effort to make some changes. 🙂

    Liked by 1 person

    1. hindi po ako masyadong aware sa gov’t. offices, dahil sa school po yung focus namin when i wrote this 2 years ago for a newspaper. but i agree, maybe this is a start. 🙂

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s